TIN TỔNG HỢP

Cụ thể, hơn 1000 thùng giấy in nhiệt sẽ được tặng đến tay khách hàng nào khi mua máy Eziprinter III. Chương trình nhằm cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm chúng tôi và mong muốn đưa sản phẩm đến nhiều khách hàng hơn nữa. 

 
Mục liên quan